Rank #2116
1.146 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007387410701 8.3%
0,00000013 BTC 8.3%
1.146 người thích điều này
$0,006822917498
Phạm vi 24H
$0,007516742409
Vốn hóa thị trường $1.770.376
KL giao dịch trong 24 giờ $1.601,23
Cung lưu thông 239.647.671
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 5.051.832 XLM 34.497 XLM 0,02105460 XLM N/A
2021-11-29 5.492.845 XLM 12.105 XLM 0,02301112 XLM 0,02105460 XLM
2021-11-28 5.635.260 XLM 12.260 XLM 0,02347070 XLM 0,02301112 XLM
2021-11-27 4.693.877 XLM 11.294 XLM 0,01965368 XLM 0,02347070 XLM
2021-11-26 4.912.909 XLM 1.091 XLM 0,02064084 XLM 0,01965368 XLM
2021-11-25 4.990.720 XLM 31.253 XLM 0,02087262 XLM 0,02064084 XLM
2021-11-24 4.826.024 XLM 15.171 XLM 0,02019038 XLM 0,02087262 XLM
2021-11-23 4.376.019 XLM 170.239 XLM 0,02166780 XLM 0,02019038 XLM
2021-11-22 3.272.062 XLM 13.477 XLM 0,01366986 XLM 0,02166780 XLM
2021-11-21 3.678.600 XLM 17.795 XLM 0,01539133 XLM 0,01366986 XLM
2021-11-20 3.891.678 XLM 12.599 XLM 0,01634632 XLM 0,01539133 XLM
2021-11-19 3.706.561 XLM 108.766 XLM 0,01553225 XLM 0,01634632 XLM
2021-11-18 4.977.149 XLM 150.211 XLM 0,02084472 XLM 0,01553225 XLM
2021-11-17 4.155.897 XLM 2.956 XLM 0,01743021 XLM 0,02084472 XLM
2021-11-16 4.020.454 XLM 8.842 XLM 0,01690032 XLM 0,01743021 XLM
2021-11-15 4.099.245 XLM 20.625 XLM 0,01720208 XLM 0,01690032 XLM
2021-11-14 4.450.155 XLM 8.913 XLM 0,01869082 XLM 0,01720208 XLM
2021-11-13 4.812.542 XLM 6.967 XLM 0,02022003 XLM 0,01869082 XLM
2021-11-12 4.737.454 XLM 8.459 XLM 0,01989804 XLM 0,02022003 XLM
2021-11-11 4.843.381 XLM 17.225 XLM 0,02026954 XLM 0,01989804 XLM
2021-11-10 3.842.794 XLM 3.554 XLM 0,01618683 XLM 0,02026954 XLM
2021-11-09 5.086.437 XLM 6.223 XLM 0,02142420 XLM 0,01618683 XLM
2021-11-08 4.512.937 XLM 1.858 XLM 0,01903674 XLM 0,02142420 XLM
2021-11-07 4.470.251 XLM 1.357 XLM 0,01884155 XLM 0,01903674 XLM
2021-11-06 4.678.402 XLM 956,049 XLM 0,02031487 XLM 0,01884155 XLM
2021-11-05 3.941.098 XLM 5.110 XLM 0,02152030 XLM 0,02031487 XLM
2021-11-04 3.890.319 XLM 6.245 XLM 0,01636576 XLM 0,02152030 XLM
2021-11-03 4.738.401 XLM 6.515 XLM 0,01654300 XLM 0,01636576 XLM
2021-11-02 4.351.437 XLM 16.014 XLM 0,01831559 XLM 0,01654300 XLM
2021-11-01 4.666.358 XLM 4.352 XLM 0,01645621 XLM 0,01831559 XLM
2021-10-31 4.856.105 XLM 3.421 XLM 0,02055900 XLM 0,01645621 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android