Rank #1988
1.124 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007548378494 8.9%
0,00000012 BTC 9.1%
1.124 người thích điều này
$0,006908453426
24H Range
$0,007656840880
Vốn hóa thị trường $1.640.266
KL giao dịch trong 24 giờ $2.084,68
Cung lưu thông 236.417.384
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

MonetaryUnit YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-26 47,090939 YFI 0,05871877 YFI 0,000000199213 YFI N/A
2021-10-25 50,057 YFI 0,02981833 YFI 0,000000194253 YFI 0,000000199213 YFI
2021-10-24 48,605815 YFI 0,13478660 YFI 0,000000205591 YFI 0,000000194253 YFI
2021-10-23 50,383 YFI 0,04146992 YFI 0,000000195713 YFI 0,000000205591 YFI
2021-10-22 47,155988 YFI 0,14570775 YFI 0,000000200596 YFI 0,000000195713 YFI
2021-10-21 52,060 YFI 0,33219088 YFI 0,000000183703 YFI 0,000000200596 YFI
2021-10-20 43,889221 YFI 0,02522440 YFI 0,000000185218 YFI 0,000000183703 YFI
2021-10-19 47,409740 YFI 0,13548050 YFI 0,000000201877 YFI 0,000000185218 YFI
2021-10-18 45,910081 YFI 0,02394800 YFI 0,000000194844 YFI 0,000000201877 YFI
2021-10-17 44,859021 YFI 0,06456967 YFI 0,000000190447 YFI 0,000000194844 YFI
2021-10-16 48,305157 YFI 0,04966258 YFI 0,000000187830 YFI 0,000000190447 YFI
2021-10-15 42,374773 YFI 0,15932475 YFI 0,000000180689 YFI 0,000000187830 YFI
2021-10-14 42,984166 YFI 0,03746204 YFI 0,000000200253 YFI 0,000000180689 YFI
2021-10-13 41,976666 YFI 0,02901512 YFI 0,000000178207 YFI 0,000000200253 YFI
2021-10-12 45,968043 YFI 0,06798440 YFI 0,000000195478 YFI 0,000000178207 YFI
2021-10-11 42,023737 YFI 0,02254569 YFI 0,000000182557 YFI 0,000000195478 YFI
2021-10-10 41,195683 YFI 0,08765752 YFI 0,000000193000 YFI 0,000000182557 YFI
2021-10-09 39,896924 YFI 0,00460116 YFI 0,000000171969 YFI 0,000000193000 YFI
2021-10-08 43,009754 YFI 0,02611777 YFI 0,000000184587 YFI 0,000000171969 YFI
2021-10-07 48,507908 YFI 0,04195228 YFI 0,000000206619 YFI 0,000000184587 YFI
2021-10-06 45,367312 YFI 0,03542265 YFI 0,000000193306 YFI 0,000000206619 YFI
2021-10-05 44,979162 YFI 0,00641882 YFI 0,000000191715 YFI 0,000000193306 YFI
2021-10-04 39,358123 YFI 0,04857429 YFI 0,000000199274 YFI 0,000000191715 YFI
2021-10-03 41,623395 YFI 0,01719334 YFI 0,000000177623 YFI 0,000000199274 YFI
2021-10-02 46,643037 YFI 0,02377249 YFI 0,000000182807 YFI 0,000000177623 YFI
2021-10-01 42,241015 YFI 0,02957239 YFI 0,000000180398 YFI 0,000000182807 YFI
2021-09-30 40,957967 YFI 0,01992993 YFI 0,000000174238 YFI 0,000000180398 YFI
2021-09-29 44,186724 YFI 0,03563703 YFI 0,000000174033 YFI 0,000000174238 YFI
2021-09-28 44,550653 YFI 0,02062019 YFI 0,000000175861 YFI 0,000000174033 YFI
2021-09-27 39,478188 YFI 0,01745938 YFI 0,000000154748 YFI 0,000000175861 YFI
2021-09-26 36,519067 YFI 0,05536554 YFI 0,000000155858 YFI 0,000000154748 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android