Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
money cash miner  (MCM)
MONEY CASH MINER (MCM)
$0,00045206 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-28 01:49:38 UTC (4 ngày trước)
8 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 10.000.000
MCM
USD

MONEY CASH MINER JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 0,04872563 ¥ N/A
2020-05-27 0,04848280 ¥ 0,04872563 ¥
2020-05-25 0,04876276 ¥ 0,04848280 ¥
2020-05-24 0,054163 ¥ 0,04876276 ¥
2020-05-23 0,054367 ¥ 0,054163 ¥
2020-05-22 0,04796619 ¥ 0,054367 ¥
2020-05-21 0,04510223 ¥ 0,04796619 ¥
2020-05-20 0,04632265 ¥ 0,04510223 ¥
2020-05-16 0,04927056 ¥ 0,04632265 ¥
2020-05-15 0,04536867 ¥ 0,04927056 ¥
2020-05-14 0,03885707 ¥ 0,04536867 ¥
2020-05-13 0,03622284 ¥ 0,03885707 ¥
2020-05-12 0,03764168 ¥ 0,03622284 ¥
2020-05-11 0,03653165 ¥ 0,03764168 ¥
2020-05-10 0,03959824 ¥ 0,03653165 ¥
2020-05-09 0,03997683 ¥ 0,03959824 ¥
2020-05-08 0,03955564 ¥ 0,03997683 ¥
2020-05-07 0,03820436 ¥ 0,03955564 ¥
2020-05-06 0,03504565 ¥ 0,03820436 ¥
2020-05-05 0,054870 ¥ 0,03504565 ¥
2020-05-04 0,03333788 ¥ 0,054870 ¥
2020-05-03 0,057582 ¥ 0,03333788 ¥
2020-05-02 0,058712 ¥ 0,057582 ¥
2020-05-01 0,061958 ¥ 0,058712 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android