monkey project  (MONK)
Monkey Project (MONK)
$0,01464757 5.4%
0,00000130 BTC 5.4%
238 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$159.458
KL giao dịch trong 24 giờ
$91,03
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01334307 / $0,01589530
Cung lưu thông
10.878.063 / 21.000.000
MONK
USD

Monkey Project RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-05 1,04 ₽ N/A
2020-08-04 1,04 ₽ 1,04 ₽
2020-08-03 1,19 ₽ 1,04 ₽
2020-08-02 1,03 ₽ 1,19 ₽
2020-08-01 1,16 ₽ 1,03 ₽
2020-07-31 1,12 ₽ 1,16 ₽
2020-07-30 1,13 ₽ 1,12 ₽
2020-07-29 1,15 ₽ 1,13 ₽
2020-07-28 1,19 ₽ 1,15 ₽
2020-07-27 1,09 ₽ 1,19 ₽
2020-07-26 1,18 ₽ 1,09 ₽
2020-07-25 1,11 ₽ 1,18 ₽
2020-07-24 1,27 ₽ 1,11 ₽
2020-07-23 1,01 ₽ 1,27 ₽
2020-07-22 0,847113 ₽ 1,01 ₽
2020-07-21 1,10 ₽ 0,847113 ₽
2020-07-20 1,06 ₽ 1,10 ₽
2020-07-19 1,25 ₽ 1,06 ₽
2020-07-18 1,13 ₽ 1,25 ₽
2020-07-17 1,15 ₽ 1,13 ₽
2020-07-16 1,18 ₽ 1,15 ₽
2020-07-15 1,21 ₽ 1,18 ₽
2020-07-14 1,18 ₽ 1,21 ₽
2020-07-13 1,18 ₽ 1,18 ₽
2020-07-12 1,13 ₽ 1,18 ₽
2020-07-11 1,25 ₽ 1,13 ₽
2020-07-10 1,21 ₽ 1,25 ₽
2020-07-09 1,13 ₽ 1,21 ₽
2020-07-08 1,17 ₽ 1,13 ₽
2020-07-07 1,24 ₽ 1,17 ₽
2020-07-06 1,46 ₽ 1,24 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android