monkey project  (MONK)
Monkey Project (MONK)
$0,00955350 4.3%
0,00000089 BTC 4.3%
244 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$106.369
KL giao dịch trong 24 giờ
$82,63
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00521226 / $0,01098059
Cung lưu thông
11.191.247 / 21.000.000
MONK
USD

Monkey Project XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-27 789.465 XLM 392,771 XLM 0,12641352 XLM N/A
2020-09-26 1.430.978 XLM 3.020 XLM 0,12825765 XLM 0,12641352 XLM
2020-09-25 1.572.721 XLM 2.251 XLM 0,14042605 XLM 0,12825765 XLM
2020-09-24 1.543.651 XLM 11.029 XLM 0,13805024 XLM 0,14042605 XLM
2020-09-23 1.019.614 XLM 16,030898 XLM 0,09123939 XLM 0,13805024 XLM
2020-09-22 1.156.998 XLM 2.988 XLM 0,10390142 XLM 0,09123939 XLM
2020-09-21 1.149.665 XLM 4.379 XLM 0,10325867 XLM 0,10390142 XLM
2020-09-20 1.147.749 XLM 11.178 XLM 0,10302050 XLM 0,10325867 XLM
2020-09-19 1.350.786 XLM 1.193 XLM 0,12177134 XLM 0,10302050 XLM
2020-09-18 1.285.490 XLM 1.739 XLM 0,11563696 XLM 0,12177134 XLM
2020-09-17 1.354.701 XLM 743,063 XLM 0,12168532 XLM 0,11563696 XLM
2020-09-16 1.450.746 XLM 10.498 XLM 0,13031406 XLM 0,12168532 XLM
2020-09-15 1.345.236 XLM 6.271 XLM 0,12083467 XLM 0,13031406 XLM
2020-09-14 1.283.145 XLM 1.693 XLM 0,11555013 XLM 0,12083467 XLM
2020-09-13 1.106.702 XLM 1.459 XLM 0,09954353 XLM 0,11555013 XLM
2020-09-12 1.197.674 XLM 69,963 XLM 0,10788344 XLM 0,09954353 XLM
2020-09-11 1.361.435 XLM 2.062 XLM 0,12280103 XLM 0,10788344 XLM
2020-09-10 1.441.873 XLM 2.399 XLM 0,12980048 XLM 0,12280103 XLM
2020-09-09 1.204.075 XLM 2.561 XLM 0,10871551 XLM 0,12980048 XLM
2020-09-08 1.385.014 XLM 532,368 XLM 0,12476899 XLM 0,10871551 XLM
2020-09-07 1.257.939 XLM 1.204 XLM 0,11370257 XLM 0,12476899 XLM
2020-09-06 1.369.627 XLM 1.631 XLM 0,12375442 XLM 0,11370257 XLM
2020-09-05 1.719.908 XLM 4,224495 XLM 0,15563233 XLM 0,12375442 XLM
2020-09-04 1.142.073 XLM 431,060 XLM 0,10344548 XLM 0,15563233 XLM
2020-09-03 1.079.825 XLM 344,362 XLM 0,09764224 XLM 0,10344548 XLM
2020-09-02 1.100.218 XLM 3.659 XLM 0,09965693 XLM 0,09764224 XLM
2020-09-01 1.311.565 XLM 2.608 XLM 0,11881315 XLM 0,09965693 XLM
2020-08-31 1.343.254 XLM 622,272 XLM 0,12176556 XLM 0,11881315 XLM
2020-08-30 1.280.988 XLM 1.494 XLM 0,11628167 XLM 0,12176556 XLM
2020-08-29 1.235.164 XLM 499,030 XLM 0,11199236 XLM 0,11628167 XLM
2020-08-28 1.126.762 XLM 95,365 XLM 0,10228503 XLM 0,11199236 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android