Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
ito utility token  (IUT)
ITO Utility Token (IUT)
$0,00195767 7.4%
0,00000015 BTC 7.1%
0,00000499 ETH 11.1%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$181.643
KL giao dịch trong 24 giờ
$9,75
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00157778 / $0,00198240
Cung lưu thông
92.785.123 / 92.785.123
IUT
USD

ITO Utility Token PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-26 649.356 zł 43,74 zł 0,00702773 zł N/A
2020-10-25 656.121 zł 18,68 zł 0,00705220 zł 0,00702773 zł
2020-10-24 782.799 zł 47,17 zł 0,00845107 zł 0,00705220 zł
2020-10-23 660.350 zł 37,25 zł 0,00711106 zł 0,00845107 zł
2020-10-22 743.168 zł 513,31 zł 0,00753809 zł 0,00711106 zł
2020-10-21 510.433 zł 38,58 zł 0,00552585 zł 0,00753809 zł
2020-10-20 591.203 zł 26,28 zł 0,00593602 zł 0,00552585 zł
2020-10-19 534.773 zł 0,219072 zł 0,00665181 zł 0,00593602 zł
2020-10-18 530.977 zł 194,62 zł 0,00571910 zł 0,00665181 zł
2020-10-17 694.567 zł 964,61 zł 0,00748113 zł 0,00571910 zł
2020-10-16 663.153 zł 2.794,01 zł 0,00716347 zł 0,00748113 zł
2020-10-15 605.336 zł 24,19 zł 0,00613127 zł 0,00716347 zł
2020-10-14 649.788 zł 105,05 zł 0,00700315 zł 0,00613127 zł
2020-10-13 850.883 zł 61,04 zł 0,00871995 zł 0,00700315 zł
2020-10-12 1.035.290 zł 55,79 zł 0,01115781 zł 0,00871995 zł
2020-10-11 1.036.525 zł 58,12 zł 0,01115243 zł 0,01115781 zł
2020-10-10 1.162.214 zł 332,07 zł 0,01252359 zł 0,01115243 zł
2020-10-09 655.976 zł 179,14 zł 0,00705813 zł 0,01252359 zł
2020-10-08 1.018.365 zł 274,48 zł 0,01096415 zł 0,00705813 zł
2020-10-07 1.171.920 zł 274,50 zł 0,01249990 zł 0,01096415 zł
2020-10-06 1.137.778 zł 212,23 zł 0,01234009 zł 0,01249990 zł
2020-10-05 986.559 zł 137,08 zł 0,01063272 zł 0,01234009 zł
2020-10-04 979.282 zł 410,09 zł 0,01055430 zł 0,01063272 zł
2020-10-03 634.494 zł 31,02 zł 0,00689327 zł 0,01055430 zł
2020-10-02 661.996 zł 21,05 zł 0,00713472 zł 0,00689327 zł
2020-10-01 841.268 zł 79,65 zł 0,00916002 zł 0,00713472 zł
2020-09-30 620.802 zł 2,65 zł 0,00669077 zł 0,00916002 zł
2020-09-29 665.198 zł 84,96 zł 0,00716029 zł 0,00669077 zł
2020-09-28 544.832 zł 22,31 zł 0,00587198 zł 0,00716029 zł
2020-09-27 544.878 zł 198,81 zł 0,00587810 zł 0,00587198 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android