Tiền ảo: 4634
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.525.425.427 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 61.392.116.475 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,9%
XRP 6,77%
nano  (NANO)
Nano (NANO)
$1,72 -3,0%
0,00021564 BTC -1,9%
3.408 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$229.006.617
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.673.034
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,65 / $1,78
Nguồn cung khả dụng
133.248.290 / 133.248.290
NANO
USD

Sàn giao dịch Nano

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
2 $
0,0002154 BTC
0.14% 15.025 $ 77.363 $
2.282.616 $
1329501,414 NANO
34,20% Gần đây
2
2 $
1,7223 USDT
0.59% 8.141 $ 32.264 $
1.022.640 $
592780,778 NANO
15,28% Gần đây
3
2 $
1,7116 USDT
0.91% 26.013 $ 28.097 $
224.354 $
130787,603 NANO
3,35% Gần đây
4
2 $
0,006792 ETH
0.65% 6.289 $ 23.759 $
174.794 $
101043,901 NANO
2,61% Gần đây
5
2 $
0,0593 BNB
0.67% 2.960 $ 22.940 $
135.669 $
78580,519 NANO
2,03% Gần đây
6
2 $
0,00021441 BTC
0.68% 6.929 $ 17.758 $
109.659 $
63977,490 NANO
1,64% Gần đây
7
2 $
0,000215 BTC
0.93% 6.117 $ 13.881 $
105.644 $
61582,069 NANO
1,58% Gần đây
8
2 $
0,00021485 BTC
0.23% 8.924 $ 13.292 $
38.175 $
22271,603 NANO
0,57% Gần đây
9
2 $
0,000215 BTC
0.93% 323 $ 5.352 $
60.691 $
35418,537 NANO
0,91% Gần đây
10
2 $
0,00021549 BTC
0.56% 2.414 $ 3.826 $
41.531 $
24167,306 NANO
0,62% Gần đây
11
2 $
0,006781 ETH
1.53% 251 $ 8.221 $
7.678 $
4444,478 NANO
0,11% Gần đây
12
2 $
0,000215 BTC
0.93% 324 $ 5.791 $
18.992 $
11056,947 NANO
0,28% Gần đây
13
2 $
0,0067727 ETH
1.01% 1.729 $ 1.184 $
9.957 $
5773,411 NANO
0,15% Gần đây
14
2 $
1,7045 USDT
2.47% 417 $ 2.517 $
18.403 $
10778,713 NANO
0,27% Gần đây
15
2 $
0,00021447 BTC
3.42% 34 $ 2.898 $
997 $
586,621 NANO
0,02% khoảng 1 giờ trước
16
2 $
1,7073 USDT
2.76% 1.595 $ 437 $
9.381 $
5484,116 NANO
0,14% Gần đây
17
2 $
1,71 USDT
1.78% 177 $ 1.375 $
4.340 $
2534,370 NANO
0,06% Gần đây
18
2 $
0,00671 ETH
2.61% 130 $ 1.900 $
1.090 $
638,013 NANO
0,02% Gần đây
19
2 $
0,00414159 BCH
6.98% 587 $ 493 $
17.899 $
10444,667 NANO
0,27% Gần đây
20
2 $
0,0068476 ETH
4.02% 55 $ 222 $
15.277 $
8766,150 NANO
0,23% Gần đây
21
2 $
1,708385 USDT
0.73% 12 $ 231 $
14.452 $
8439,698 NANO
0,22% Gần đây
22
2 $
0,000214 BTC
33.33% 241.196 $ 707 $
9.805 $
5748,515 NANO
0,15% Gần đây
23
2 $
1,736255 USD
2.72% 0 $ 728 $
10.357 $
5964,870 NANO
0,16% Gần đây
24
2 $
0,0002154 BTC
24.84% 66 $ 152 $
1.851.889 $
1077497,240 NANO
27,72% Gần đây
25
2 $
0,00021788 BTC
3.61% - -
492.310 $
283337,783 XRB
7,37% Gần đây -
26
0 $
0,00085 XRB
3.41% - -
2.059 $
1374840,057 BAN
0,03% Gần đây -
27
2 $
589,64293362 DOGE
6.08% - -
4.514 $
2460,712 XRB
0,07% Gần đây -
28
2 $
1,6177 EUR
12.96% 2.120 $ 0 $
14 $
7,952 NANO
0,00% khoảng 2 giờ trước
29
2 $
0,00024992 BTC
24.41% 161 $ 43 $
1.500 $
753,139 NANO
0,02% Gần đây
30
1 $
0,00588726 ETH
21.43% - -
89.197 $
59486,478 XRB
1,33% Gần đây -
31
2 $
0,00023542 BTC
12.06% - -
239 $
127,094 NANO
0,00% Gần đây -
32
2 $
0,00021769 BTC
4.33% 3 $ 3 $
1.328 $
778,351 NANO
khoảng 4 giờ trước
33
2 $
0,00021 BTC
12.5% 12 $ 17 $
0 $
0,000 NANO
khoảng 13 giờ trước -
34
2 $
1,787654 USD
9.42% - -
423 $
236,700 NANO
khoảng 6 giờ trước -
35
2 $
0,00021555 BTC
9.93% - -
418 $
250,879 NANO
khoảng 5 giờ trước -
36
1 $
0,00017192 BTC
41.87% - -
1 $
0,390 XRB
khoảng 16 giờ trước -
37
0 $
0 ETH
33.03% - -
0 $
0,000 NANO
6 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale