Rank #1186
687 người thích điều này
napoleon x  (NPX)
Napoleon X (NPX)
$0,191247 -18.5%
0,00000486 BTC -17.4%
0,00008076 ETH -16.8%
687 người thích điều này
$0,178717
24H Range
$0,234620
Vốn hóa thị trường $4.844.283
KL giao dịch trong 24 giờ $4.215,93
Cung lưu thông 25.330.000
Total Supply 29.800.000
Show Info
Hide Info

Napoleon X DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-30 34.428.331 kr. 19.280,00 kr. 1,30 kr. N/A
2021-07-29 28.489.755 kr. 3.702,97 kr. 1,11 kr. 1,30 kr.
2021-07-28 25.767.329 kr. 4.151,70 kr. 1,04 kr. 1,11 kr.
2021-07-27 25.367.436 kr. 1.710,11 kr. 1,00 kr. 1,04 kr.
2021-07-26 27.042.582 kr. 1.264,94 kr. 0,977052 kr. 1,00 kr.
2021-07-25 24.517.488 kr. 450,90 kr. 1,16 kr. 0,977052 kr.
2021-07-24 24.517.488 kr. 263,95 kr. 0,967923 kr. 1,16 kr.
2021-07-23 23.053.883 kr. 671,86 kr. 0,901980 kr. 0,967923 kr.
2021-07-22 21.572.818 kr. 32.896 kr. 0,897762 kr. 0,901980 kr.
2021-07-21 21.220.386 kr. 52.767 kr. 0,834560 kr. 0,897762 kr.
2021-07-20 27.162.987 kr. 4.840,86 kr. 1,09 kr. 0,834560 kr.
2021-07-19 30.047.747 kr. 3.057,19 kr. 1,19 kr. 1,09 kr.
2021-07-18 29.251.772 kr. 4.277,53 kr. 1,13 kr. 1,19 kr.
2021-07-17 29.135.032 kr. 1.515,79 kr. 1,18 kr. 1,13 kr.
2021-07-16 29.951.520 kr. 11.367,50 kr. 1,18 kr. 1,18 kr.
2021-07-15 32.425.503 kr. 17.198,83 kr. 1,28 kr. 1,18 kr.
2021-07-14 28.884.897 kr. 14.613,91 kr. 1,19 kr. 1,28 kr.
2021-07-13 28.884.897 kr. 14.613,91 kr. 1,19 kr. 1,19 kr.
2021-07-12 30.742.863 kr. 6.068,47 kr. 1,21 kr. 1,19 kr.
2021-07-11 31.549.924 kr. 10.497,19 kr. 1,30 kr. 1,21 kr.
2021-07-10 29.438.705 kr. 3.503,91 kr. 1,16 kr. 1,30 kr.
2021-07-09 31.069.774 kr. 1.669,47 kr. 1,28 kr. 1,16 kr.
2021-07-08 34.046.435 kr. 29.332 kr. 1,32 kr. 1,28 kr.
2021-07-07 31.989.248 kr. 3.799,25 kr. 1,26 kr. 1,32 kr.
2021-07-06 29.260.739 kr. 3.253,82 kr. 1,16 kr. 1,26 kr.
2021-07-05 31.067.196 kr. 19.263,80 kr. 1,23 kr. 1,16 kr.
2021-07-04 29.647.452 kr. 21.271 kr. 1,24 kr. 1,23 kr.
2021-07-03 30.514.797 kr. 3.968,78 kr. 1,21 kr. 1,24 kr.
2021-07-02 29.694.464 kr. 6.338,86 kr. 1,17 kr. 1,21 kr.
2021-07-01 28.963.190 kr. 13.366,56 kr. 1,17 kr. 1,17 kr.
2021-06-30 30.770.703 kr. 2.429,59 kr. 1,21 kr. 1,17 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android