napoleon x  (NPX)
Napoleon X (NPX)
$0,100390 5.3%
0,00026086 ETH 4.5%
144 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.540.544
KL giao dịch trong 24 giờ
$521,56
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05199877 / $0,101615
Cung lưu thông
25.330.000 / 29.800.000
NPX
USD

Napoleon X THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-12 1,65 ฿ N/A
2020-08-11 2,58 ฿ 1,65 ฿
2020-08-10 2,55 ฿ 2,58 ฿
2020-08-09 2,63 ฿ 2,55 ฿
2020-08-08 3,08 ฿ 2,63 ฿
2020-08-07 2,82 ฿ 3,08 ฿
2020-08-06 2,87 ฿ 2,82 ฿
2020-08-05 3,03 ฿ 2,87 ฿
2020-08-04 3,00 ฿ 3,03 ฿
2020-08-03 2,92 ฿ 3,00 ฿
2020-08-02 3,39 ฿ 2,92 ฿
2020-08-01 2,57 ฿ 3,39 ฿
2020-07-31 3,13 ฿ 2,57 ฿
2020-07-30 2,44 ฿ 3,13 ฿
2020-07-29 2,32 ฿ 2,44 ฿
2020-07-28 2,25 ฿ 2,32 ฿
2020-07-27 3,12 ฿ 2,25 ฿
2020-07-26 0,785990 ฿ 3,12 ฿
2020-07-25 0,880838 ฿ 0,785990 ฿
2020-07-24 2,63 ฿ 0,880838 ฿
2020-07-23 2,51 ฿ 2,63 ฿
2020-07-22 2,51 ฿ 2,51 ฿
2020-07-21 2,95 ฿ 2,51 ฿
2020-07-20 2,66 ฿ 2,95 ฿
2020-07-19 2,65 ฿ 2,66 ฿
2020-07-18 2,63 ฿ 2,65 ฿
2020-07-17 3,04 ฿ 2,63 ฿
2020-07-16 2,50 ฿ 3,04 ฿
2020-07-15 2,89 ฿ 2,50 ฿
2020-07-14 4,09 ฿ 2,89 ฿
2020-07-13 2,86 ฿ 4,09 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android