🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
nashcash  (NACA)

NashCash (NACA)

34 người thích điều này

NashCash Price and Market Stats

Giá NACA
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về NashCash

Giá NashCash (NACA) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 50 Triệu đồng.

NashCash is a coin for truly anonymous payments on the internet.Our Blockchain does not allow any conclusions to be drawn. On this basis, we want to privatize and anonymize payments on the internet. No banking company needs to know what you are buying or selling. Our goal is to enable such payments later at Point Of Sale terminals as well (via Cash Card, Mobile App ((CodeScan and/or NFC))

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android