👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00020270 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-19 15:29:48 UTC (khoảng 5 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,01251639 $ N/A
2020-02-06 0,03360803 $ 0,01251639 $
2020-02-05 0,03353483 $ 0,03360803 $
2020-02-02 0,01131509 $ 0,03353483 $
2020-02-01 0,02237707 $ 0,01131509 $
2020-01-31 0,02261527 $ 0,02237707 $
2020-01-30 0,01118221 $ 0,02261527 $
2020-01-29 0,056166 $ 0,01118221 $
2020-01-28 0,073947 $ 0,056166 $
2020-01-25 0,091587 $ 0,073947 $
2020-01-24 0,03005724 $ 0,091587 $
2020-01-23 0,104801 $ 0,03005724 $
2020-01-22 0,103653 $ 0,104801 $
2020-01-21 0,04630731 $ 0,103653 $
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android