👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (3 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,081644 ৳ N/A
2020-02-22 0,082331 ৳ 0,081644 ৳
2020-02-20 0,02461905 ৳ 0,082331 ৳
2020-02-19 0,01727163 ৳ 0,02461905 ৳
2020-02-06 0,04723634 ৳ 0,01727163 ৳
2020-02-05 0,04714755 ৳ 0,04723634 ৳
2020-02-02 0,01592283 ৳ 0,04714755 ৳
2020-02-01 0,03156143 ৳ 0,01592283 ৳
2020-01-31 0,03186579 ৳ 0,03156143 ৳
2020-01-30 0,01575393 ৳ 0,03186579 ৳
2020-01-29 0,079239 ৳ 0,01575393 ৳
2020-01-28 0,104376 ৳ 0,079239 ৳
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android