👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00020270 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-19 15:29:48 UTC (khoảng 3 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,00000845 BNB N/A
2020-02-06 0,00002948 BNB 0,00000845 BNB
2020-02-05 0,00003033 BNB 0,00002948 BNB
2020-02-02 0,00001033 BNB 0,00003033 BNB
2020-02-01 0,00002043 BNB 0,00001033 BNB
2020-01-31 0,00002063 BNB 0,00002043 BNB
2020-01-30 0,00001042 BNB 0,00002063 BNB
2020-01-29 0,00005203 BNB 0,00001042 BNB
2020-01-28 0,00006961 BNB 0,00005203 BNB
2020-01-25 0,00008854 BNB 0,00006961 BNB
2020-01-24 0,00002947 BNB 0,00008854 BNB
2020-01-23 0,00009588 BNB 0,00002947 BNB
2020-01-22 0,00009892 BNB 0,00009588 BNB
2020-01-21 0,00004558 BNB 0,00009892 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android