👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00122930 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-27 17:07:33 UTC (khoảng 9 giờ trước)
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 0,00519639 R$ N/A
2020-01-25 0,00637806 R$ 0,00519639 R$
2020-01-24 0,00208815 R$ 0,00637806 R$
2020-01-23 0,00734650 R$ 0,00208815 R$
2020-01-22 0,00726579 R$ 0,00734650 R$
2020-01-21 0,00322715 R$ 0,00726579 R$
2020-01-18 0,00886795 R$ 0,00322715 R$
2020-01-17 0,00864524 R$ 0,00886795 R$
2020-01-16 0,00572019 R$ 0,00864524 R$
2020-01-08 0,00746657 R$ 0,00572019 R$
2020-01-07 0,00746657 R$ 0,00746657 R$
2020-01-06 0,00537219 R$ 0,00746657 R$
2020-01-05 0,00537219 R$ 0,00537219 R$
2020-01-04 0,00506382 R$ 0,00537219 R$
2020-01-03 0,00506382 R$ 0,00506382 R$
2020-01-02 0,00580750 R$ 0,00506382 R$
2020-01-01 0,00580750 R$ 0,00580750 R$
2019-12-31 0,00581263 R$ 0,00580750 R$
2019-12-30 0,00600904 R$ 0,00581263 R$
2019-12-29 0,00266656 R$ 0,00600904 R$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android