👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00028987 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-19 22:57:51 UTC (khoảng 11 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-20 0,00028511 Fr. N/A
2020-02-19 0,00019987 Fr. 0,00028511 Fr.
2020-02-06 0,00053970 Fr. 0,00019987 Fr.
2020-02-05 0,00053713 Fr. 0,00053970 Fr.
2020-02-02 0,00018089 Fr. 0,00053713 Fr.
2020-02-01 0,00036032 Fr. 0,00018089 Fr.
2020-01-31 0,00036349 Fr. 0,00036032 Fr.
2020-01-30 0,00018087 Fr. 0,00036349 Fr.
2020-01-29 0,00090931 Fr. 0,00018087 Fr.
2020-01-28 0,00119220 Fr. 0,00090931 Fr.
2020-01-25 0,00148061 Fr. 0,00119220 Fr.
2020-01-24 0,00048516 Fr. 0,00148061 Fr.
2020-01-23 0,00169084 Fr. 0,00048516 Fr.
2020-01-22 0,00167156 Fr. 0,00169084 Fr.
2020-01-21 0,00074788 Fr. 0,00167156 Fr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android