👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (5 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,772200 CLP$ N/A
2020-02-22 0,777926 CLP$ 0,772200 CLP$
2020-02-20 0,230936 CLP$ 0,777926 CLP$
2020-02-19 0,162096 CLP$ 0,230936 CLP$
2020-02-06 0,434167 CLP$ 0,162096 CLP$
2020-02-05 0,438280 CLP$ 0,434167 CLP$
2020-02-02 0,150252 CLP$ 0,438280 CLP$
2020-02-01 0,296725 CLP$ 0,150252 CLP$
2020-01-31 0,299437 CLP$ 0,296725 CLP$
2020-01-30 0,147340 CLP$ 0,299437 CLP$
2020-01-29 0,734310 CLP$ 0,147340 CLP$
2020-01-28 0,971886 CLP$ 0,734310 CLP$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android