👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00055541 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-05 09:44:35 UTC (12 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-06 0,01262080 Kč N/A
2020-02-05 0,01264496 Kč 0,01262080 Kč
2020-02-02 0,00426810 Kč 0,01264496 Kč
2020-02-01 0,00850638 Kč 0,00426810 Kč
2020-01-31 0,00859633 Kč 0,00850638 Kč
2020-01-30 0,00426063 Kč 0,00859633 Kč
2020-01-29 0,02139008 Kč 0,00426063 Kč
2020-01-28 0,02819272 Kč 0,02139008 Kč
2020-01-25 0,03477416 Kč 0,02819272 Kč
2020-01-24 0,01139531 Kč 0,03477416 Kč
2020-01-23 0,03948729 Kč 0,01139531 Kč
2020-01-22 0,03899658 Kč 0,03948729 Kč
2020-01-21 0,01749057 Kč 0,03899658 Kč
2020-01-18 0,04787059 Kč 0,01749057 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android