👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00211883 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-17 05:38:51 UTC (2 ngày trước)
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-18 0,00001257 ETH N/A
2020-01-17 0,00001279 ETH 0,00001257 ETH
2020-01-16 0,00000849 ETH 0,00001279 ETH
2020-01-08 0,00001361 ETH 0,00000849 ETH
2020-01-07 0,00001361 ETH 0,00001361 ETH
2020-01-06 0,00000983 ETH 0,00001361 ETH
2020-01-05 0,00000983 ETH 0,00000983 ETH
2020-01-04 0,00000985 ETH 0,00000983 ETH
2020-01-03 0,00000985 ETH 0,00000985 ETH
2020-01-02 0,00001100 ETH 0,00000985 ETH
2020-01-01 0,00001100 ETH 0,00001100 ETH
2019-12-31 0,00001104 ETH 0,00001100 ETH
2019-12-30 0,00001110 ETH 0,00001104 ETH
2019-12-29 0,00000514 ETH 0,00001110 ETH
2019-12-28 0,00000518 ETH 0,00000514 ETH
2019-12-27 0,00001155 ETH 0,00000518 ETH
2019-12-26 0,00000922 ETH 0,00001155 ETH
2019-12-25 0,00001130 ETH 0,00000922 ETH
2019-12-24 0,00000978 ETH 0,00001130 ETH
2019-12-23 0,00000954 ETH 0,00000978 ETH
2019-12-22 0,00000952 ETH 0,00000954 ETH
2019-12-21 0,00000954 ETH 0,00000952 ETH
2019-12-20 0,00000954 ETH 0,00000954 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android