👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (3 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00328266 ₪ N/A
2020-02-22 0,00331029 ₪ 0,00328266 ₪
2020-02-20 0,00099319 ₪ 0,00331029 ₪
2020-02-19 0,00069516 ₪ 0,00099319 ₪
2020-02-06 0,00191756 ₪ 0,00069516 ₪
2020-02-05 0,00191161 ₪ 0,00191756 ₪
2020-02-02 0,00064744 ₪ 0,00191161 ₪
2020-02-01 0,00128248 ₪ 0,00064744 ₪
2020-01-31 0,00129542 ₪ 0,00128248 ₪
2020-01-30 0,00064161 ₪ 0,00129542 ₪
2020-01-29 0,00322800 ₪ 0,00064161 ₪
2020-01-28 0,00425302 ₪ 0,00322800 ₪
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android