👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096878 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-21 20:49:41 UTC (khoảng 5 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 1,17 ₩ N/A
2020-02-20 0,345626 ₩ 1,17 ₩
2020-02-19 0,242021 ₩ 0,345626 ₩
2020-02-06 0,656450 ₩ 0,242021 ₩
2020-02-05 0,658458 ₩ 0,656450 ₩
2020-02-02 0,224538 ₩ 0,658458 ₩
2020-02-01 0,444749 ₩ 0,224538 ₩
2020-01-31 0,447460 ₩ 0,444749 ₩
2020-01-30 0,219130 ₩ 0,447460 ₩
2020-01-29 1,10 ₩ 0,219130 ₩
2020-01-28 1,45 ₩ 1,10 ₩
2020-01-25 1,78 ₩ 1,45 ₩
2020-01-24 0,585472 ₩ 1,78 ₩
2020-01-23 2,03 ₩ 0,585472 ₩
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android