👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (1 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00029448 KD N/A
2020-02-22 0,00029701 KD 0,00029448 KD
2020-02-20 0,00008867 KD 0,00029701 KD
2020-02-19 0,00006209 KD 0,00008867 KD
2020-02-06 0,00016894 KD 0,00006209 KD
2020-02-05 0,00016889 KD 0,00016894 KD
2020-02-02 0,00005705 KD 0,00016889 KD
2020-02-01 0,00011305 KD 0,00005705 KD
2020-01-31 0,00011407 KD 0,00011305 KD
2020-01-30 0,00005641 KD 0,00011407 KD
2020-01-29 0,00028370 KD 0,00005641 KD
2020-01-28 0,00037340 KD 0,00028370 KD
2020-01-25 0,00046270 KD 0,00037340 KD
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android