👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00055541 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-05 09:44:35 UTC (12 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-06 0,01036376 MX$ N/A
2020-02-05 0,01040191 MX$ 0,01036376 MX$
2020-02-02 0,00353780 MX$ 0,01040191 MX$
2020-02-01 0,00701075 MX$ 0,00353780 MX$
2020-01-31 0,00705185 MX$ 0,00701075 MX$
2020-01-30 0,00347494 MX$ 0,00705185 MX$
2020-01-29 0,01750057 MX$ 0,00347494 MX$
2020-01-28 0,02330960 MX$ 0,01750057 MX$
2020-01-25 0,02872603 MX$ 0,02330960 MX$
2020-01-24 0,00942818 MX$ 0,02872603 MX$
2020-01-23 0,03271536 MX$ 0,00942818 MX$
2020-01-22 0,03237108 MX$ 0,03271536 MX$
2020-01-21 0,01440634 MX$ 0,03237108 MX$
2020-01-18 0,03977538 MX$ 0,01440634 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android