👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (khoảng 7 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,149482 ₨ N/A
2020-02-20 0,04469624 ₨ 0,149482 ₨
2020-02-19 0,03137475 ₨ 0,04469624 ₨
2020-02-06 0,085875 ₨ 0,03137475 ₨
2020-02-05 0,085753 ₨ 0,085875 ₨
2020-02-02 0,02899725 ₨ 0,085753 ₨
2020-02-01 0,057449 ₨ 0,02899725 ₨
2020-01-31 0,057988 ₨ 0,057449 ₨
2020-01-30 0,02869879 ₨ 0,057988 ₨
2020-01-29 0,144395 ₨ 0,02869879 ₨
2020-01-28 0,189774 ₨ 0,144395 ₨
2020-01-25 0,235625 ₨ 0,189774 ₨
2020-01-24 0,077370 ₨ 0,235625 ₨
2020-01-23 0,270174 ₨ 0,077370 ₨
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android