👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (5 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00585675 ₺ N/A
2020-02-22 0,00590492 ₺ 0,00585675 ₺
2020-02-20 0,00176355 ₺ 0,00590492 ₺
2020-02-19 0,00123288 ₺ 0,00176355 ₺
2020-02-06 0,00332395 ₺ 0,00123288 ₺
2020-02-05 0,00332134 ₺ 0,00332395 ₺
2020-02-02 0,00112309 ₺ 0,00332134 ₺
2020-02-01 0,00222571 ₺ 0,00112309 ₺
2020-01-31 0,00224617 ₺ 0,00222571 ₺
2020-01-30 0,00110779 ₺ 0,00224617 ₺
2020-01-29 0,00555319 ₺ 0,00110779 ₺
2020-01-28 0,00731881 ₺ 0,00555319 ₺
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android