👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (khoảng 5 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,00005224 XAG N/A
2020-02-20 0,00001573 XAG 0,00005224 XAG
2020-02-19 0,00001119 XAG 0,00001573 XAG
2020-02-06 0,00003162 XAG 0,00001119 XAG
2020-02-05 0,00003131 XAG 0,00003162 XAG
2020-02-02 0,00001041 XAG 0,00003131 XAG
2020-02-01 0,00002083 XAG 0,00001041 XAG
2020-01-31 0,00002086 XAG 0,00002083 XAG
2020-01-30 0,00001057 XAG 0,00002086 XAG
2020-01-29 0,00005348 XAG 0,00001057 XAG
2020-01-28 0,00006761 XAG 0,00005348 XAG
2020-01-25 0,00008444 XAG 0,00006761 XAG
2020-01-24 0,00002807 XAG 0,00008444 XAG
2020-01-23 0,00009824 XAG 0,00002807 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android