👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (2 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 0,00110577 XDR N/A
2020-01-24 0,00036258 XDR 0,00110577 XDR
2020-01-23 0,00126356 XDR 0,00036258 XDR
2020-01-22 0,00125123 XDR 0,00126356 XDR
2020-01-21 0,00055890 XDR 0,00125123 XDR
2020-01-18 0,00153314 XDR 0,00055890 XDR
2020-01-17 0,00149901 XDR 0,00153314 XDR
2020-01-16 0,00100266 XDR 0,00149901 XDR
2020-01-08 0,00133234 XDR 0,00100266 XDR
2020-01-07 0,00133234 XDR 0,00133234 XDR
2020-01-06 0,00095587 XDR 0,00133234 XDR
2020-01-05 0,00095587 XDR 0,00095587 XDR
2020-01-04 0,00090714 XDR 0,00095587 XDR
2020-01-03 0,00090714 XDR 0,00090714 XDR
2020-01-02 0,00104453 XDR 0,00090714 XDR
2020-01-01 0,00104453 XDR 0,00104453 XDR
2019-12-31 0,00104734 XDR 0,00104453 XDR
2019-12-30 0,00107593 XDR 0,00104734 XDR
2019-12-29 0,00047735 XDR 0,00107593 XDR
2019-12-28 0,00047087 XDR 0,00047735 XDR
2019-12-27 0,00104622 XDR 0,00047087 XDR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android