👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00096069 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 09:32:21 UTC (khoảng 16 giờ trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,01370248 XLM N/A
2020-02-22 0,01364275 XLM 0,01370248 XLM
2020-02-20 0,00403723 XLM 0,01364275 XLM
2020-02-19 0,00265522 XLM 0,00403723 XLM
2020-02-06 0,00815215 XLM 0,00265522 XLM
2020-02-05 0,00879164 XLM 0,00815215 XLM
2020-02-02 0,00303088 XLM 0,00879164 XLM
2020-02-01 0,00604614 XLM 0,00303088 XLM
2020-01-31 0,00609822 XLM 0,00604614 XLM
2020-01-30 0,00305867 XLM 0,00609822 XLM
2020-01-29 0,01540537 XLM 0,00305867 XLM
2020-01-28 0,02030735 XLM 0,01540537 XLM
2020-01-25 0,02634963 XLM 0,02030735 XLM
2020-01-24 0,00855814 XLM 0,02634963 XLM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android