👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nashcash  (NACA)
NashCash (NACA)
$0,00020160 2.4%
0,00000002 BTC 0.0%
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,403200
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00019683 / $0,00019683
Cung lưu thông
? / 48.000.000
NACA
USD

NashCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-06 0,00816585 R N/A
2020-02-05 0,00823421 R 0,00816585 R
2020-02-02 0,00281747 R 0,00823421 R
2020-02-01 0,00553517 R 0,00281747 R
2020-01-31 0,00555766 R 0,00553517 R
2020-01-30 0,00271494 R 0,00555766 R
2020-01-29 0,01359166 R 0,00271494 R
2020-01-28 0,01798607 R 0,01359166 R
2020-01-25 0,02199490 R 0,01798607 R
2020-01-24 0,00722044 R 0,02199490 R
2020-01-23 0,02523492 R 0,00722044 R
2020-01-22 0,02502308 R 0,02523492 R
2020-01-21 0,01120140 R 0,02502308 R
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android