Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.461.022.563 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 54.344.889.822 $
Ưu thế:
BTC 68,4%
ETH 7,39%
XRP 4,25%
nd:r  (ND:R)
ND:R (ND:R)
1 người thích điều này

Sàn giao dịch ND:R

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A