Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.937.005.231 $ -8,4%
Lưu lượng 24 giờ: 44.770.462.435 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,44%
XRP 5,79%
nebula ai  (NBAI)
Nebula AI (NBAI)
$0,00064286 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-10-23 11:05:03 UTC (khoảng 4 giờ trước)
37 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$277.299
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Circulating Supply
431.348.197 / 4.770.681.724
NBAI
USD

Nebula AI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 8,33 Rp N/A
2019-10-22 9,78 Rp 8,33 Rp
2019-10-21 8,56 Rp 9,78 Rp
2019-10-20 8,95 Rp 8,56 Rp
2019-10-19 8,34 Rp 8,95 Rp
2019-10-18 8,31 Rp 8,34 Rp
2019-10-17 7,86 Rp 8,31 Rp
2019-10-16 8,66 Rp 7,86 Rp
2019-10-15 7,44 Rp 8,66 Rp
2019-10-14 7,05 Rp 7,44 Rp
2019-10-13 7,35 Rp 7,05 Rp
2019-10-12 6,81 Rp 7,35 Rp
2019-10-11 7,60 Rp 6,81 Rp
2019-10-10 7,70 Rp 7,60 Rp
2019-10-09 7,65 Rp 7,70 Rp
2019-10-08 7,61 Rp 7,65 Rp
2019-10-07 6,85 Rp 7,61 Rp
2019-10-06 7,36 Rp 6,85 Rp
2019-10-05 7,55 Rp 7,36 Rp
2019-10-04 7,55 Rp 7,55 Rp
2019-10-03 7,64 Rp 7,55 Rp
2019-10-02 7,64 Rp 7,64 Rp
2019-10-01 7,86 Rp 7,64 Rp
2019-09-30 7,26 Rp 7,86 Rp
2019-09-29 6,95 Rp 7,26 Rp
2019-09-28 7,54 Rp 6,95 Rp
2019-09-27 7,27 Rp 7,54 Rp
2019-09-26 6,91 Rp 7,27 Rp
2019-09-25 7,26 Rp 6,91 Rp
2019-09-24 7,62 Rp 7,26 Rp
2019-09-23 7,73 Rp 7,62 Rp