Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.079.292.096 $ 0,23%
Lưu lượng 24 giờ: 43.634.512.276 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,57%
XRP 5,73%
nem  (XEM)
NEM (XEM)
$0,04039899 -1,1%
0,00000507 BTC -0,19%
12.924 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$363.445.707
KL giao dịch trong 24 giờ
$22.520.308
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03985644 / $0,04131007
Circulating Supply
8.999.999.999 / 8.999.999.999
XEM
USD

NEM (Nhà phát triển)

58
Sao
35
Người xem
33
Bản cập nhật
24
Người đóng góp
133
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
2
Sao
12
Người xem
2
Bản cập nhật
40
Người đóng góp
99
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
5
Sao
10
Người xem
6
Bản cập nhật
14
Người đóng góp
13
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
23
Sao
15
Người xem
11
Bản cập nhật
14
Người đóng góp
38
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề