Tiền ảo: 5237
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.041.952.073 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 64.584.701.436 $
Ưu thế:
BTC 65,3%
ETH 8,36%
XRP 4,85%
nem  (XEM)
NEM (XEM)
$0,06750794 1,6%
0,00000643 BTC 0,41%
12.620 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$607.571.416
KL giao dịch trong 24 giờ
$59.203.583
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06523568 / $0,06869854
Nguồn cung khả dụng
8.999.999.999 / 8.999.999.999
XEM
USD

NEM (Hướng dẫn)