Tiền ảo: 5916
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.612.748.815 $ 1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 48.854.528.885 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,64%
XRP 5,79%
nem  (XEM)
NEM (XEM)
$0,04199525 12%
0,00000520 BTC 10%
12.919 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$378.211.145
KL giao dịch trong 24 giờ
$59.527.264
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03751681 / $0,04398399
Circulating Supply
8.999.999.999 / 8.999.999.999
XEM
USD

NEM (Tiện ích)

Widgets