🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
netkoin liquid  (LIQUID)
Netkoin Liquid (LIQUID)
$0,00195354 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-12-02 02:35:09 UTC (3 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
LIQUID
USD

Netkoin Liquid ARS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-03 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ N/A
2020-12-02 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-12-01 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-27 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-26 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-08 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-07 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-06 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
2020-11-05 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,112628 $ 0,112628 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android