netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0,009817279873 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-06-14 11:40:01 UTC (2 ngày trước)
271 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.793,29
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
1.812.445 / 11.000.000

Netrum BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-15 49,672234 BNB 1,593258 BNB 0,00002741 BNB N/A
2021-06-14 211,306 BNB 2,389846 BNB 0,00009945 BNB 0,00002741 BNB
2021-06-13 97,702 BNB 1,077728 BNB 0,00005391 BNB 0,00009945 BNB
2021-06-12 189,566 BNB 2,311824 BNB 0,00031066 BNB 0,00005391 BNB
2021-06-11 613,750 BNB 3,219339 BNB 0,00032440 BNB 0,00031066 BNB
2021-06-10 149,196 BNB 2,461098 BNB 0,00006451 BNB 0,00032440 BNB
2021-06-09 68,135 BNB 1,226141 BNB 0,00007507 BNB 0,00006451 BNB
2021-06-08 167,544 BNB 1,098984 BNB 0,00009316 BNB 0,00007507 BNB
2021-06-07 167,544 BNB 1,098984 BNB 0,00009316 BNB 0,00009316 BNB
2021-06-01 156,491 BNB 0,40670049 BNB 0,00003090 BNB 0,00009316 BNB
2021-05-31 156,491 BNB 0,40670049 BNB 0,00003090 BNB 0,00003090 BNB
2021-05-28 50,572 BNB 0,13926892 BNB 0,00003232 BNB 0,00003090 BNB
2021-05-27 50,572 BNB 0,13926892 BNB 0,00003232 BNB 0,00003232 BNB
2021-05-19 13,793377 BNB 0,24629578 BNB 0,00002790 BNB 0,00003232 BNB
2021-05-18 13,793377 BNB 0,24629578 BNB 0,00002790 BNB 0,00002790 BNB
2021-05-17 26,352715 BNB 0,07320574 BNB 0,00000733 BNB 0,00002790 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android