netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0,00677901 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-09-19 23:04:49 UTC (4 ngày trước)
246 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.286,58
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
1.812.445 / 11.000.000
NTR
USD

Netrum CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-20 11.190,87 Fr. 2,36 Fr. 0,00617913 Fr. N/A
2020-09-19 11.022,02 Fr. 9,23 Fr. 0,00608477 Fr. 0,00617913 Fr.
2020-09-18 11.022,02 Fr. 9,23 Fr. 0,00608477 Fr. 0,00608477 Fr.
2020-09-16 10.904,47 Fr. 1,04 Fr. 0,00600297 Fr. 0,00608477 Fr.
2020-09-15 10.904,47 Fr. 1,04 Fr. 0,00600297 Fr. 0,00600297 Fr.
2020-09-14 11.029,51 Fr. 10,86 Fr. 0,00610944 Fr. 0,00600297 Fr.
2020-09-13 11.029,51 Fr. 10,86 Fr. 0,00610944 Fr. 0,00610944 Fr.
2020-09-11 12.876,15 Fr. 7,34 Fr. 0,00711839 Fr. 0,00610944 Fr.
2020-09-10 13.084,88 Fr. 28,94 Fr. 0,00721767 Fr. 0,00711839 Fr.
2020-09-09 13.750,06 Fr. 2,69 Fr. 0,00760085 Fr. 0,00721767 Fr.
2020-09-08 13.750,06 Fr. 2,69 Fr. 0,00760085 Fr. 0,00760085 Fr.
2020-09-07 16.283,47 Fr. 6,92 Fr. 0,00898425 Fr. 0,00760085 Fr.
2020-09-06 16.731,63 Fr. 6,59 Fr. 0,00921851 Fr. 0,00898425 Fr.
2020-09-05 14.019,92 Fr. 0,486193 Fr. 0,00771735 Fr. 0,00921851 Fr.
2020-09-04 14.019,92 Fr. 0,486193 Fr. 0,00771735 Fr. 0,00771735 Fr.
2020-09-02 16.040,54 Fr. 2,04 Fr. 0,00885191 Fr. 0,00771735 Fr.
2020-09-01 16.040,54 Fr. 2,04 Fr. 0,00885191 Fr. 0,00885191 Fr.
2020-08-31 10.485,54 Fr. 2,57 Fr. 0,00863921 Fr. 0,00885191 Fr.
2020-08-30 28.070 Fr. 1,52 Fr. 0,01547821 Fr. 0,00863921 Fr.
2020-08-29 27.096 Fr. 61,01 Fr. 0,01494952 Fr. 0,01547821 Fr.
2020-08-28 19.300,98 Fr. 124,01 Fr. 0,01065748 Fr. 0,01494952 Fr.
2020-08-27 22.806 Fr. 8,90 Fr. 0,01258304 Fr. 0,01065748 Fr.
2020-08-26 20.286 Fr. 5,86 Fr. 0,01117899 Fr. 0,01258304 Fr.
2020-08-25 16.438,83 Fr. 5,36 Fr. 0,00904935 Fr. 0,01117899 Fr.
2020-08-24 16.438,83 Fr. 5,36 Fr. 0,00904935 Fr. 0,00904935 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android