netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0,00455888 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-13 14:53:08 UTC (khoảng 3 giờ trước)
249 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.262,72
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
1.812.445 / 11.000.000
NTR
USD

Netrum HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-12 0,04305328 HK$ N/A
2020-07-11 0,03896097 HK$ 0,04305328 HK$
2020-07-10 0,04679538 HK$ 0,03896097 HK$
2020-07-09 0,01925068 HK$ 0,04679538 HK$
2020-07-08 0,079391 HK$ 0,01925068 HK$
2020-07-07 0,079391 HK$ 0,079391 HK$
2020-07-06 0,04913185 HK$ 0,079391 HK$
2020-07-05 0,04913185 HK$ 0,04913185 HK$
2020-06-29 0,04434389 HK$ 0,04913185 HK$
2020-06-28 0,04434389 HK$ 0,04434389 HK$
2020-06-26 0,057210 HK$ 0,04434389 HK$
2020-06-25 0,079245 HK$ 0,057210 HK$
2020-06-24 0,079245 HK$ 0,079245 HK$
2020-06-19 0,050045 HK$ 0,079245 HK$
2020-06-18 0,04197238 HK$ 0,050045 HK$
2020-06-17 0,04209525 HK$ 0,04197238 HK$
2020-06-16 0,04209525 HK$ 0,04209525 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android