Rank #3043
288 người thích điều này
netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0,004280070991 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-14 05:12:48 UTC (7 ngày trước)
288 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường $7.757,40
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông 1.812.445
Total Supply 11.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Netrum MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-15 45.638 RM 0,00014213 RM 0,01776657 RM N/A
2021-09-14 45.638 RM 0,00014213 RM 0,01776657 RM 0,01776657 RM
2021-09-04 26.978 RM 7,55 RM 0,02518026 RM 0,01776657 RM
2021-09-03 26.978 RM 7,55 RM 0,02518026 RM 0,02518026 RM
2021-09-01 27.104 RM 89,65 RM 0,01488498 RM 0,02518026 RM
2021-08-31 27.104 RM 89,65 RM 0,01488498 RM 0,01488498 RM
2021-08-29 24.236 RM 20,75 RM 0,01334778 RM 0,01488498 RM
2021-08-28 24.245 RM 20,79 RM 0,01337595 RM 0,01334778 RM
2021-08-27 75.386 RM 33,72 RM 0,04162583 RM 0,01337595 RM
2021-08-26 75.386 RM 33,72 RM 0,04162583 RM 0,04162583 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android