Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.232.517.604 $ 3,9%
Lưu lượng 24 giờ: 59.587.446.376 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
nexo  (NEXO)
NEXO (NEXO)
$0,06963893 4,2%
0,00027611 ETH 0,67%
438 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.977.391
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.283.567
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06576066 / $0,07220695
Nguồn cung khả dụng
560.000.010 / 1.000.000.000
NEXO
USD

Sàn giao dịch NEXO

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,000008725 BTC
0.64% 151 $ 8.562 $
29.689 $
421177,000 NEXO
0,41% Gần đây
2
0 $
0,181724 XRP
0.97% 302 $ 2.399 $
809 $
11449,000 NEXO
0,01% Gần đây
3
0 $
0,00000879 BTC
0.46% 116 $ 686 $
7.081 $
99804,000 NEXO
0,10% Gần đây
4
0 $
0,000280063 ETH
1.54% 457 $ 190 $
3.426 $
48570,000 NEXO
0,05% Gần đây
5
0 $
0,0685287 USD
2.66% 24 $ 59 $
3.080 $
44951,000 NEXO
0,04% Gần đây
6
0 $
0,000279 ETH
0.71% 492 $ 3.622 $
592.026 $
8422962,582 NEXO
8,13% Gần đây
7
0 $
0,00000873 BTC
0.91% 236 $ 1.144 $
879.892 $
12485492,587 NEXO
12,09% Gần đây
8
0 $
0,00027648 ETH
3.88% 36 $ 61 $
3.609.911 $
51823833,910 NEXO
49,59% Gần đây
9
0 $
0,00000853 BTC
3.28% 263 $ 273 $
2.059.816 $
29913688,600 NEXO
28,30% Gần đây
10
0 $
0,00000885 BTC
10.91% - -
65.986 $
923130,522 NEXO
0,91% Gần đây -
11
0 $
0,0002784 ETH
0.69% - -
247 $
3524,413 NEXO
0,00% Gần đây -
12
0 $
0,0000083 BTC
12.15% - -
275 $
4104,719 NEXO
0,00% Gần đây -
13
0 $
0,0964487003157233 BNT
- - -
20.000 $
288179,306 NEXO
0,27% Gần đây -
14
0 $
0,00027783 ETH
- - -
3.713 $
53068,000 NEXO
0,05% Gần đây -
15
0 $
0,0002748501600007 ETH
- - -
2.965 $
42813,864 NEXO
0,04% Gần đây -
16
0 $
0,00000875 BTC
0.68% - -
757 $
10714,432 NEXO
0,01% Gần đây -
17
0 $
270 KRW
3.7% - -
82.150 $
360863,234 NEXO
1,13% Gần đây -
18
0 $
0 ETH
42.22% - -
0 $
0,000 NEXO
0,00% khoảng 3 giờ trước -
19
0 $
0,00049 ETH
45.63% - -
0 $
0,000 NEXO
1 ngày trước -
20
0 $
0,0004499996 ETH
12.47% - -
0 $
0,000 NEXO
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale