Rank #
123 người thích điều này
ngot  (NGOT)
ngot (NGOT)
123 người thích điều này
Show Info
Hide Info

ngot LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 49.582.796 Rs 2.769.260 Rs 0,03316889 Rs N/A
2021-05-05 48.344.397 Rs 411.003.744 Rs 0,03214668 Rs 0,03316889 Rs
2021-05-04 50.732.515 Rs 1.165.311.895 Rs 0,03381981 Rs 0,03214668 Rs
2021-05-03 43.958.717 Rs 1.041.963.748 Rs 0,02930307 Rs 0,03381981 Rs
2021-05-02 43.666.654 Rs 1.040.153.716 Rs 0,02908817 Rs 0,02930307 Rs
2021-05-01 40.918.308 Rs 979.846.032 Rs 0,02736841 Rs 0,02908817 Rs
2021-04-30 40.091.350 Rs 959.095.965 Rs 0,02673442 Rs 0,02736841 Rs
2021-04-29 40.062.639 Rs 957.045.115 Rs 0,02674901 Rs 0,02673442 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android