🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
ngot  (NGOT)
ngot (NGOT)
$0,00016666 1.0%
0,00000098 ETH 1.1%
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$246.313
KL giao dịch trong 24 giờ
$358.048
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00013237 / $0,00019688
Cung lưu thông
1.500.000.000 / 1.500.000.000
NGOT
USD

ngot - US Dollar Biểu đồ (NGOT/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ ngot sang USD cho ngày hôm nay là $0,00016666. Nó có nguồn cung lưu hành là 2 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là $358.048

1h
24h
7d
14d
30d
1y
6.1%
1.0%
34.1%
29.1%
-12.9%
-66.7%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android