🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
ngot  (NGOT)
ngot (NGOT)
Bs.F35,02 -20.7%
0,00000083 ETH -19.4%
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
Bs.F51.344.269.632
KL giao dịch trong 24 giờ
Bs.F75.545.846.260
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
Bs.F32,25 / Bs.F48,92
Cung lưu thông
1.500.000.000 / 1.500.000.000
NGOT
VEF

ngot - Venezuelan bolívar fuerte Biểu đồ (NGOT/VEF)

Tỷ lệ chuyển đổi từ ngot sang VEF cho ngày hôm nay là Bs.F35,02. Nó có nguồn cung lưu hành là 2 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là Bs.F75.545.846.260

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-12.5%
-20.7%
5.1%
8.2%
-17.8%
-73.3%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android