🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
noblecoin  (NOBL)
NobleCoin (NOBL)
$0,00056896 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-15 12:09:39 UTC (khoảng 3 giờ trước)
745 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.349.477
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.371.826.996 / ?
NOBL
USD

NobleCoin MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-15 19.129.999 MX$ 0,00195482 MX$ 0,00806560 MX$ N/A
2021-01-11 20.778.098 MX$ 4,03 MX$ 0,00876073 MX$ 0,00806560 MX$
2021-01-10 20.778.098 MX$ 4,03 MX$ 0,00876073 MX$ 0,00876073 MX$
2021-01-05 19.138.317 MX$ 3,02 MX$ 0,00655712 MX$ 0,00876073 MX$
2021-01-04 18.536.193 MX$ 13,16 MX$ 0,00806968 MX$ 0,00655712 MX$
2021-01-03 19.730.947 MX$ 15,80 MX$ 0,00781584 MX$ 0,00806968 MX$
2021-01-02 19.730.947 MX$ 15,80 MX$ 0,00781584 MX$ 0,00781584 MX$
2021-01-01 14.177.470 MX$ 3,11 MX$ 0,00743561 MX$ 0,00781584 MX$
2020-12-31 14.177.470 MX$ 3,11 MX$ 0,00743561 MX$ 0,00743561 MX$
2020-12-29 14.177.164 MX$ 2,84 MX$ 0,00597810 MX$ 0,00743561 MX$
2020-12-28 14.177.164 MX$ 2,84 MX$ 0,00597810 MX$ 0,00597810 MX$
2020-12-27 11.711.414 MX$ 2,54 MX$ 0,00493845 MX$ 0,00597810 MX$
2020-12-26 9.896.590 MX$ 0,00487500 MX$ 0,00468941 MX$ 0,00493845 MX$
2020-12-25 9.858.186 MX$ 2,43 MX$ 0,00417321 MX$ 0,00468941 MX$
2020-12-24 10.166.710 MX$ 2,51 MX$ 0,00428717 MX$ 0,00417321 MX$
2020-12-23 10.166.710 MX$ 2,51 MX$ 0,00428717 MX$ 0,00428717 MX$
2020-12-22 9.756.899 MX$ 2,32 MX$ 0,00411441 MX$ 0,00428717 MX$
2020-12-21 11.224.392 MX$ 313,58 MX$ 0,00483593 MX$ 0,00411441 MX$
2020-12-20 14.645.649 MX$ 2,59 MX$ 0,00617605 MX$ 0,00483593 MX$
2020-12-19 14.645.649 MX$ 2,59 MX$ 0,00617605 MX$ 0,00617605 MX$
2020-12-18 13.050.792 MX$ 2,83 MX$ 0,00550358 MX$ 0,00617605 MX$
2020-12-17 10.766.603 MX$ 11,27 MX$ 0,00454036 MX$ 0,00550358 MX$
2020-12-16 23.039.042 MX$ 111,69 MX$ 0,01009678 MX$ 0,00454036 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android