🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
noblecoin  (NOBL)
NobleCoin (NOBL)
$0,00081903 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 09:56:08 UTC (2 ngày trước)
798 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.943.932
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.373.464.161 / ?
NOBL
USD

NobleCoin VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 194.642 Bs.F 8,20 Bs.F 0,00008201 Bs.F N/A
2021-04-18 187.613 Bs.F 0,158095 Bs.F 0,00007905 Bs.F 0,00008201 Bs.F
2021-04-17 191.740 Bs.F 0,191526 Bs.F 0,00008079 Bs.F 0,00007905 Bs.F
2021-04-16 191.740 Bs.F 0,191526 Bs.F 0,00008079 Bs.F 0,00008079 Bs.F
2021-04-14 106.043 Bs.F 0,00095008 Bs.F 0,00007601 Bs.F 0,00008079 Bs.F
2021-04-13 106.043 Bs.F 0,00095008 Bs.F 0,00007601 Bs.F 0,00007601 Bs.F
2021-04-08 111.699 Bs.F 0,00202702 Bs.F 0,00004468 Bs.F 0,00007601 Bs.F
2021-04-07 96.738 Bs.F 0,00601201 Bs.F 0,00004707 Bs.F 0,00004468 Bs.F
2021-04-06 96.738 Bs.F 0,00601201 Bs.F 0,00004707 Bs.F 0,00004707 Bs.F
2021-04-05 96.749 Bs.F 0,02205863 Bs.F 0,00004076 Bs.F 0,00004707 Bs.F
2021-04-04 96.749 Bs.F 0,084781 Bs.F 0,00004077 Bs.F 0,00004076 Bs.F
2021-04-03 182.808 Bs.F 0,133917 Bs.F 0,00007703 Bs.F 0,00004077 Bs.F
2021-04-02 181.307 Bs.F 0,116743 Bs.F 0,00007588 Bs.F 0,00007703 Bs.F
2021-04-01 181.307 Bs.F 0,116743 Bs.F 0,00007588 Bs.F 0,00007588 Bs.F
2021-03-31 179.383 Bs.F 0,117538 Bs.F 0,00007640 Bs.F 0,00007588 Bs.F
2021-03-30 178.018 Bs.F 0,116826 Bs.F 0,00007502 Bs.F 0,00007640 Bs.F
2021-03-29 118.966 Bs.F 0,03366017 Bs.F 0,00005017 Bs.F 0,00007502 Bs.F
2021-03-28 119.164 Bs.F 0,00989144 Bs.F 0,00005018 Bs.F 0,00005017 Bs.F
2021-03-27 164.664 Bs.F 0,02204551 Bs.F 0,00006939 Bs.F 0,00005018 Bs.F
2021-03-26 85.373 Bs.F 0,00285368 Bs.F 0,00003598 Bs.F 0,00006939 Bs.F
2021-03-25 79.743 Bs.F 0,00053078 Bs.F 0,00005308 Bs.F 0,00003598 Bs.F
2021-03-24 78.532 Bs.F 3,31 Bs.F 0,00003309 Bs.F 0,00005308 Bs.F
2021-03-23 203.574 Bs.F 0,00770226 Bs.F 0,00007984 Bs.F 0,00003309 Bs.F
2021-03-22 276.845 Bs.F 0,117250 Bs.F 0,00011667 Bs.F 0,00007984 Bs.F
2021-03-21 140.126 Bs.F 0,059146 Bs.F 0,00005905 Bs.F 0,00011667 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android