Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.306.125.828 $ -0,40%
Lưu lượng 24 giờ: 37.570.252.090 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,96%
XRP 4,83%
noir  (NOR)
Noir (NOR)
$0,01430639 -0,42%
0,00000199 BTC 0,0%
29 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$289.313
KL giao dịch trong 24 giờ
$478,45
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01422571 / $0,01443725
Cung lưu thông
20.222.659 / 18.751.322
NOR
USD

Noir (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 11,04 CLP$ N/A
2019-12-13 11,00 CLP$ 11,04 CLP$
2019-12-12 10,95 CLP$ 11,00 CLP$
2019-12-11 11,16 CLP$ 10,95 CLP$
2019-12-10 11,63 CLP$ 11,16 CLP$
2019-12-09 14,46 CLP$ 11,63 CLP$
2019-12-08 9,81 CLP$ 14,46 CLP$
2019-12-07 9,81 CLP$ 9,81 CLP$
2019-12-06 9,81 CLP$ 9,81 CLP$
2019-12-05 9,62 CLP$ 9,81 CLP$
2019-12-04 9,92 CLP$ 9,62 CLP$
2019-12-03 9,93 CLP$ 9,92 CLP$
2019-12-02 10,65 CLP$ 9,93 CLP$
2019-12-01 9,98 CLP$ 10,65 CLP$
2019-11-30 10,28 CLP$ 9,98 CLP$
2019-11-29 9,50 CLP$ 10,28 CLP$
2019-11-28 9,59 CLP$ 9,50 CLP$
2019-11-27 8,79 CLP$ 9,59 CLP$
2019-11-26 9,18 CLP$ 8,79 CLP$
2019-11-25 8,86 CLP$ 9,18 CLP$
2019-11-24 9,30 CLP$ 8,86 CLP$
2019-11-23 9,28 CLP$ 9,30 CLP$
2019-11-22 9,61 CLP$ 9,28 CLP$
2019-11-21 10,12 CLP$ 9,61 CLP$
2019-11-20 10,78 CLP$ 10,12 CLP$
2019-11-19 10,77 CLP$ 10,78 CLP$
2019-11-18 11,10 CLP$ 10,77 CLP$
2019-11-17 11,13 CLP$ 11,10 CLP$
2019-11-16 9,68 CLP$ 11,13 CLP$
2019-11-15 8,91 CLP$ 9,68 CLP$
2019-11-14 8,78 CLP$ 8,91 CLP$