👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
noir  (NOR)
Noir (NOR)
$0,03230638 -0.9%
0,00000335 BTC -0.3%
32 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$655.204
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.121,21
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03182312 / $0,03378617
Cung lưu thông
20.270.329 / 18.751.322
NOR
USD

Noir (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 0,278580 kr N/A
2020-01-25 0,280725 kr 0,278580 kr
2020-01-24 0,279308 kr 0,280725 kr
2020-01-23 0,287075 kr 0,279308 kr
2020-01-22 0,289243 kr 0,287075 kr
2020-01-21 0,285785 kr 0,289243 kr
2020-01-20 0,287922 kr 0,285785 kr
2020-01-19 0,296015 kr 0,287922 kr
2020-01-18 0,295116 kr 0,296015 kr
2020-01-17 0,288434 kr 0,295116 kr
2020-01-16 0,291203 kr 0,288434 kr
2020-01-15 0,292088 kr 0,291203 kr
2020-01-14 0,267779 kr 0,292088 kr
2020-01-13 0,270055 kr 0,267779 kr
2020-01-12 0,266620 kr 0,270055 kr
2020-01-11 0,263294 kr 0,266620 kr
2020-01-10 0,258295 kr 0,263294 kr
2020-01-09 0,265432 kr 0,258295 kr
2020-01-08 0,158703 kr 0,265432 kr
2020-01-07 0,151680 kr 0,158703 kr
2020-01-06 0,150289 kr 0,151680 kr
2020-01-05 0,144194 kr 0,150289 kr
2020-01-04 0,143260 kr 0,144194 kr
2020-01-03 0,129072 kr 0,143260 kr
2020-01-02 0,133879 kr 0,129072 kr
2020-01-01 0,134089 kr 0,133879 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android