👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
noir  (NOR)
Noir (NOR)
$0,03228159 2,6%
0,00000348 BTC 0,28%
31 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$654.273
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.117,50
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03100522 / $0,03269215
Cung lưu thông
20.249.641 / 18.751.322
NOR
USD

Noir (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-29 0,13677313 XRP N/A
2020-01-28 0,13445753 XRP 0,13677313 XRP
2020-01-27 0,11872656 XRP 0,13445753 XRP
2020-01-26 0,13224985 XRP 0,11872656 XRP
2020-01-25 0,13194934 XRP 0,13224985 XRP
2020-01-24 0,12906653 XRP 0,13194934 XRP
2020-01-23 0,12853850 XRP 0,12906653 XRP
2020-01-22 0,12841042 XRP 0,12853850 XRP
2020-01-21 0,12892955 XRP 0,12841042 XRP
2020-01-20 0,12834543 XRP 0,12892955 XRP
2020-01-19 0,12833321 XRP 0,12834543 XRP
2020-01-18 0,13049023 XRP 0,12833321 XRP
2020-01-17 0,13289124 XRP 0,13049023 XRP
2020-01-16 0,13242136 XRP 0,13289124 XRP
2020-01-15 0,13240134 XRP 0,13242136 XRP
2020-01-14 0,13357994 XRP 0,13240134 XRP
2020-01-13 0,13220338 XRP 0,13357994 XRP
2020-01-12 0,13145328 XRP 0,13220338 XRP
2020-01-11 0,13155242 XRP 0,13145328 XRP
2020-01-10 0,13435476 XRP 0,13155242 XRP
2020-01-09 0,13495863 XRP 0,13435476 XRP
2020-01-08 0,07847508 XRP 0,13495863 XRP
2020-01-07 0,07395549 XRP 0,07847508 XRP
2020-01-06 0,08246501 XRP 0,07395549 XRP
2020-01-05 0,07988170 XRP 0,08246501 XRP
2020-01-04 0,07895384 XRP 0,07988170 XRP
2020-01-03 0,07341442 XRP 0,07895384 XRP
2020-01-02 0,07439836 XRP 0,07341442 XRP
2020-01-01 0,07432072 XRP 0,07439836 XRP
2019-12-31 0,07438893 XRP 0,07432072 XRP
2019-12-30 0,07453562 XRP 0,07438893 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android