🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
nolecoin  (NOLE)
NoleCoin (NOLE)
$0,551997 20.7%
0,00001737 BTC 16.8%
321 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$302,66
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,451444 / $0,555221
Cung lưu thông
? / 1.000.000
NOLE
USD

NoleCoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 0,0000000000 BTC 0,00484644 BTC 0,00001721 BTC N/A
2021-01-27 0,0000000000 BTC 0,00568750 BTC 0,00001681 BTC 0,00001721 BTC
2021-01-26 0,0000000000 BTC 0,00737601 BTC 0,00001715 BTC 0,00001681 BTC
2021-01-25 0,0000000000 BTC 0,00037124 BTC 0,00001428 BTC 0,00001715 BTC
2021-01-24 0,0000000000 BTC 0,00091751 BTC 0,00001725 BTC 0,00001428 BTC
2021-01-23 0,0000000000 BTC 0,00170885 BTC 0,00001625 BTC 0,00001725 BTC
2021-01-22 0,0000000000 BTC 0,00471003 BTC 0,00001682 BTC 0,00001625 BTC
2021-01-21 0,0000000000 BTC 0,00159295 BTC 0,00001568 BTC 0,00001682 BTC
2021-01-20 0,0000000000 BTC 0,01591369 BTC 0,00001634 BTC 0,00001568 BTC
2021-01-19 0,0000000000 BTC 0,00794046 BTC 0,00001357 BTC 0,00001634 BTC
2021-01-18 0,0000000000 BTC 0,00006310 BTC 0,00001578 BTC 0,00001357 BTC
2021-01-17 0,0000000000 BTC 0,00360765 BTC 0,00001345 BTC 0,00001578 BTC
2021-01-16 0,0000000000 BTC 0,00033118 BTC 0,00001577 BTC 0,00001345 BTC
2021-01-15 0,0000000000 BTC 0,00055860 BTC 0,00001481 BTC 0,00001577 BTC
2021-01-14 0,0000000000 BTC 0,00616209 BTC 0,00001637 BTC 0,00001481 BTC
2021-01-13 0,0000000000 BTC 0,00284432 BTC 0,00001511 BTC 0,00001637 BTC
2021-01-12 0,0000000000 BTC 0,00001558 BTC 0,00001558 BTC 0,00001511 BTC
2021-01-11 0,0000000000 BTC 0,00283509 BTC 0,00001369 BTC 0,00001558 BTC
2021-01-10 0,0000000000 BTC 0,00051580 BTC 0,00001596 BTC 0,00001369 BTC
2021-01-09 0,0000000000 BTC 0,00683972 BTC 0,00001428 BTC 0,00001596 BTC
2021-01-08 0,0000000000 BTC 0,01301507 BTC 0,00001541 BTC 0,00001428 BTC
2021-01-07 0,0000000000 BTC 0,00258128 BTC 0,00001551 BTC 0,00001541 BTC
2021-01-06 0,0000000000 BTC 0,00430749 BTC 0,00001642 BTC 0,00001551 BTC
2021-01-05 0,0000000000 BTC 0,00121261 BTC 0,00001924 BTC 0,00001642 BTC
2021-01-04 0,0000000000 BTC 0,00236490 BTC 0,00001679 BTC 0,00001924 BTC
2021-01-03 0,0000000000 BTC 0,00879649 BTC 0,00001709 BTC 0,00001679 BTC
2021-01-02 0,0000000000 BTC 0,00291887 BTC 0,00001656 BTC 0,00001709 BTC
2021-01-01 0,0000000000 BTC 0,00140460 BTC 0,00001672 BTC 0,00001656 BTC
2020-12-31 0,0000000000 BTC 0,00162590 BTC 0,00001690 BTC 0,00001672 BTC
2020-12-30 0,0000000000 BTC 0,00494492 BTC 0,00001576 BTC 0,00001690 BTC
2020-12-29 0,0000000000 BTC 0,01077891 BTC 0,00001960 BTC 0,00001576 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android