nuclear bomb  (NB)
NUCLEAR BOMB (NB)
$0,02045860 -12.5%
0,00008625 ETH -8.6%
31 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$240.203
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01548449 / $0,02370558
Cung lưu thông
? / 10.000.000
NB
USD

NUCLEAR BOMB BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 1,98 ৳ N/A
2020-05-31 1,97 ৳ 1,98 ৳
2020-05-30 2,02 ৳ 1,97 ৳
2020-05-29 1,93 ৳ 2,02 ৳
2020-05-28 1,92 ৳ 1,93 ৳
2020-05-27 1,74 ৳ 1,92 ৳
2020-05-26 1,63 ৳ 1,74 ৳
2020-05-25 1,56 ৳ 1,63 ৳
2020-05-24 1,48 ৳ 1,56 ৳
2020-05-23 1,49 ৳ 1,48 ৳
2020-05-22 1,52 ৳ 1,49 ৳
2020-05-21 1,62 ৳ 1,52 ৳
2020-05-20 1,22 ৳ 1,62 ৳
2020-05-19 1,58 ৳ 1,22 ৳
2020-05-18 2,78 ৳ 1,58 ৳
2020-05-17 2,87 ৳ 2,78 ৳
2020-05-16 2,70 ৳ 2,87 ৳
2020-05-15 3,35 ৳ 2,70 ৳
2020-05-14 3,66 ৳ 3,35 ৳
2020-05-13 3,79 ৳ 3,66 ৳
2020-05-12 4,11 ৳ 3,79 ৳
2020-05-11 4,18 ৳ 4,11 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android