👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nuclear bomb  (NB)
NUCLEAR BOMB (NB)
$0,02831143 -11.9%
0,00011268 ETH -7.5%
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.286,43
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02765024 / $0,03503723
Cung lưu thông
? / 10.000.000
NB
USD

NUCLEAR BOMB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 2,16 ₹ N/A
2020-02-24 2,24 ₹ 2,16 ₹
2020-02-23 2,23 ₹ 2,24 ₹
2020-02-22 2,34 ₹ 2,23 ₹
2020-02-21 2,46 ₹ 2,34 ₹
2020-02-20 1,65 ₹ 2,46 ₹
2020-02-19 1,74 ₹ 1,65 ₹
2020-02-18 1,96 ₹ 1,74 ₹
2020-02-17 1,86 ₹ 1,96 ₹
2020-02-16 2,86 ₹ 1,86 ₹
2020-02-15 3,19 ₹ 2,86 ₹
2020-02-14 2,71 ₹ 3,19 ₹
2020-02-13 4,49 ₹ 2,71 ₹
2020-02-12 4,67 ₹ 4,49 ₹
2020-02-11 5,29 ₹ 4,67 ₹
2020-02-10 6,28 ₹ 5,29 ₹
2020-02-09 4,36 ₹ 6,28 ₹
2020-02-08 4,45 ₹ 4,36 ₹
2020-02-07 4,42 ₹ 4,45 ₹
2020-02-06 4,64 ₹ 4,42 ₹
2020-02-05 5,42 ₹ 4,64 ₹
2020-02-04 5,73 ₹ 5,42 ₹
2020-02-03 6,33 ₹ 5,73 ₹
2020-02-02 6,15 ₹ 6,33 ₹
2020-02-01 6,24 ₹ 6,15 ₹
2020-01-31 5,40 ₹ 6,24 ₹
2020-01-30 5,35 ₹ 5,40 ₹
2020-01-29 5,79 ₹ 5,35 ₹
2020-01-28 4,79 ₹ 5,79 ₹
2020-01-27 3,79 ₹ 4,79 ₹
2020-01-26 3,51 ₹ 3,79 ₹
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android